• Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black

תקנון האתר

לכל שאלה בנוגע למוצרים, למשלוחים או לכל נושא אחר

דואר אלקטרוני: info@bbq-aroma.co.il

טלפון: 053-7131039

 1. אתר האינטרנט  BBQ-AROMA.CO.IL המופעל ע"י חברת "דירקט קוסט" משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים.

 2. מטרת האתר הינה לאפשר רכישת מוצרים וציוד לתחום ה ברביקיו, הכנת נקניקיות, עיבוד בשר ומוצרים אחרים באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור הגולשים באתר, וכן לפרסם ולספק כל מידע נוסף על פי שיקול דעתה של החברה.

 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "דירקט קוסט"  עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולהתנתק ממנו לאלתר.

 6. אין להעתיק , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.

 7. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש.

 10. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד. 

 11. BBQ-AROMA שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 

המוצרים

 1. אתר BBQ-AROMA  מציע למשתמשים רכישה של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטה של "מכירה אישית" ו/או בכל שיטה ו/או דרך אחרת, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

 2. על-מנת שנוכל למלא את בקשתך לרכישת מוצר, חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים שמוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה כזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה שישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך.

 3. BBQ-AROMA  מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים. לעיתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

 4. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

 5. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מוצר" , דף המוצר מפרט את עיקרי תכונות המוצר, כפי שנמסר/פורסם ע"י היבואן/היצרן, כמו כן דף המוצר כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק, או כפי שתומחר למכירה מלכתחילה , ואת מחיר המכירה בפועל.

 6. אופן המכירה וביצוע הזמנה 

 7. שיטת המכירה באתר הינה "מכירה רגילה" שבה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. המכירה הינה עד גמר המלאי. השלמת הליך המכירה מותנה בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

 8. בעת ההזמנה/הרכישה על המשתתף להזין את כלל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בדף הקנייה של המוצר.

 9. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

 10. רק לאחר שהנהלת האתר תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת. 

 11. למען הסר ספק: הזמנת מוצר באתר בלבד ללא מסירת פרטי האשראי לא תיחשב כרכישה אלא כהזמנה בלבד! והאתר יהיה פטור מהתחייבות לאספקת הסחורה.

 12. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, רשאית BBQ-AROMA  לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

 13. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין. והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

 14. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 15. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

 16. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות הרשת.

 17. המשתמש באתר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

אמצעי התשלום

 1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר הוסדר ע"י BBQ-AROMA לתשלום באתר (לא כל חברות האשראי הפועלות בישראל). את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

 2. שליחת המוצרים לרוכש תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

 3. יש אפשרות לשלם גם באמצעות PAYPAL. בשימוש באמצעי תשלום זה לא ניתן לחלק את הקניה לתשלומים.

 4. לאחר ביצוע ההזמנה יחזור אליך נציג מטעם האתר בטלפון או דרך האימייל לאישור ביצוע ההזמנה והתשלום.

 5. בנוסף, ניתן לשלם במזומן ע"י הגעה אלינו למשרדי החברה, זאת לאחר תיאום מראש באמצעות הטלפון על מועד הגעה לתשלום, וידוא אודות המוצר והימצאותו במלאי.

 6. אספקת המוצר

 7. משתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באיסוף עצמי של הפריטים ע"פ בחירתו.

 8. במידה והלקוח מעוניין לבצע איסוף עצמי ,  לא יגבו ממנו דמי משלוח. באחריות הלקוח לוודא מראש ולפני ההגעה לאיסוף העצמי כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף. BBQ-AROMA  תשריין את המוצר רק אם נעשתה הזמנה ותשלום באמצעות הטלפון.

 9. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 ימי עסקים או תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, וכל זאת ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי. חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים (יום ההזמנה לא ייספר במניין הימים). יחד עם זאת, BBQ-AROMA עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

 10. האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 11. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

 12. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

 13. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח . 

אחריות

 1. האחריות הינה בגין המוצרים

 2. האחריות הינה לפי תנאי היצרן/ספק של המוצר.

 3. האתר מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים והיבואנים. יודגש כי BBQ-AROMA ברוב המקרים אינה היצרן או היבואן של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. BBQ-AROMA עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל BBQ-AROMA במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח כך שהלקוח יצא מרוצה.

 4. האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

 5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

מחירים ותשלומים

 1. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישתם באתר של BBQ -AROMA  חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.

 2. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו תמסור באתר או לנציג המכירה הטלפוני, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת. המחיר הכתוב בדף המוצר אינו כולל הוצאות משלוח.

 3. BBQ-AROMA  רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

 4. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 

מחירון משלוחים

 1. משלוח מהיר אקספרס ( עד 20 ק"ג ) - 80 ₪, אלא אם צוין אחרת לגבי מוצר ספציפי. עד 7 ימי עסקים. יש להתעדכן באזורי ובזמני החלוקה כפי שמופיעים בתקנון דואר ישראל.

 2. * יש להתעדכן בימי החלוקה לישובים חריגים.

 3. שימו לב! החלפת מידה או צבע למוצר אפשרי עד 14 יום מיום קבלת המוצר (עד 7 ימים למוצרים עונתיים בסוף העונה). על הלקוח לשלם את עלות המשלוח לחנות וחזרה אליו (או להגיע לבצע את ההחלפה באתר האיסוף העצמי(.

תנאי ביטול עסקה / החזר כספי

 1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. מוצרי ביגוד והנעלה ניתן להחזיר עד יומיים מיום קבלת המוצר.

 2. הודעה על הביטול תימסר ישירות אל החנות בטלפון 053-7131039  ובנוסף בהודעה בפקס/דוא"ל/דואר.

 3. כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 50 ש"ח לפי הגבוה מביניהם. המוצר יוחזר לחנות ע"ח הלקוח.

 4. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הפריט, וזאת במידה והפריט נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.

 6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, נעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

 7. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יוחזר לו תוך 14 יום מהודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון   BBQ-AROMA .

 8. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 9. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

 10. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין

 11. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

 12. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

 13. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

 14. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי. 

 

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

מה אנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמוכן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם ביקשת זאת מפורשות. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

 1. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 2. שונות

 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

 4. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך ה-1 למרץ 2019, וניתן לשינוי בכל עת ע"י BBQ-AROMA  על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יפגע השינוי כאמור בזכויות לקוחות אשר ביצעו רכישות עד לאותו מועד. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

באם נתקלת בבעיה, תקלה או שאלה, אנחנו בכל עת כאן בשבילך.
טלפון: 053-7131039
מייל: כמופיע באתר.
 

 


רכישה נעימה!
  /  BBQ-AROMA דירקט קוסט